Παραγωγή Σκυροδέματος

Αυτοκινούμενα Λατομικά Μηχανήματα θράυσης και διαλογής

Κινητοί σπαστήρες τύπου: Σιαγώνα, Ρότορα, Αμμοτριβείο, Χαλικοτριβείο

Κινητά τρίπατα κόσκινα, Διατρητικά φορεία (Wagon Drill)

ΕΛΙΣΣΩΝ Α.Ε.

Η εταιρία μας έχει ως αντικείμενο εργασιών:

• Εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων (διάτρηση- ανατίναξη)

• Παραγωγή στον χώρο του εργοταξίου με κινητό εξοπλισμό θραύσης όλων των αδρανών υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και οδοστρωσίας ήτοι ενδεικτικά άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι, 3Α, Ε4, σαρσανετ κλπ.

Εξοπλισμός

Τα  μηχανήματά μας είναι σε θέση να παράγουν θραυστά υλικά όλων των κοκομετρικών και ποιοτικών  απαιτήσεων. Ο εξοπλισμός μας είναι σε θέση να μειώσει το κόστος προμήθειας αγοράς αδρανών υλικών για τις συνεργαζόμενες εταιρίες παράγοντάς τα επιτόπου στο εργοτάξιο τους και αποφεύγοντας έτσι το κόστος μεταφοράς των υλικών από απομακρυσμένα λατομεία. Είναι ενεργειακά αυτόνομα απο την εγκατάσταση του εργοταξίου γιατί έχουν αυτοφερόμενες μηχανές πετρελαίου. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων απαιτεί μόνο λίγες ώρες και έχουν άμμεση έναρξη παραγωγής. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας.

Εμπειρία

Η εταιρία μας έχει συμμετάσχει τα τελευταία 15 χρόνια σε πάρα πολλά Δημόσια έργα με διάφορες μορφές συνεργασίας. Έχοντας αναλάβει αρκετές εργολαβίες στον τομέα της οδοποιίας και στην κατασκευή ΧΥΤΑ ανά την Ελλάδα αλλά και η ενοικίαση μηχανημάτων μας σε κατασκευαστικές εταιρίες για την κατασκευή ιδιωτικών έργων ενδεικτικά ( οδοποιία, ανεμογεννήτριες, τσιμεντοβιομηχανίες, παραγωγή αντιολησθηρών υλικών) η εμπειρία μας  και η τεχνογνωσία μας είναι ικανά εφόδια για  να προσφέρουν ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις σε λατομικές και χωματουργικές  εργασίες καθώς και σε έργα υποδομής.

Mobility

Ο κινητός λατομικός εξοπλισμός  μας είναι ικανός να συγκροτήσει δυο αυτόνομες  παραγωγικές  μονάδες και να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη σας για θραυστά υλικά. Η παραγωγική μας διαδικασία είναι δυνατόν να ξεκινήσει από την πρώτη θραύση υλικών που προέρχονται από ανατίναξη ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξόρυξης (σφυρί, υλικά από μεταφορά μπαζών), να παράξει αδρανή υλικά όλων των κοκκομετριών και να καταλήξει στην παραγωγή άμμου ποιότητας ικανής να καλύψει όλα τα διεθνή πρότυπα σκυροδέματος ή ασφαλτομιγμάτων.

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΣΩΝ ΑΕ.

Η εταιρία μας έχει μια ομάδα μηχανημάτων η οποία έχει την δυνατότητα να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας σε παραγωγή αδρανών υλικών από την πρώτη θραύση έως και την παραγωγή άμμου από πιθανά μη εμπορικά ενεργά η διαχειρίσιμα στοκ αδρανών υλικών

pic

ΕΡΓΑ – Συμμετοχή σε έργα

  • Παραγωγή  και διαλογή αδρανών υλικών για τον Οδικό άξονα ΠΑΘΕ (τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού-Τέλος α.κ. Ροδίτσας) (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ)
    — 2013-2015
  • Παραγωγή σκύρου για την σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης λιμένα Ν. Ικονιού με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.  (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ- ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ)
    — 2010-2012
  • Ανατίναξη εξόρυξη και παραγωγή αδρανών υλικών και διάθεση τους σε λατομικό χώρο. (ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΑΤΡΩΝ)
    — 2009-2010