ΕΛΙΣΣΩΝ ΙΚΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΛΙΣΣΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ            : ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ –ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 13341

ΑΦΜ            : 800931054

Δ.Ο.Υ.           : ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ     : 145197701000

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ :  500

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 

  • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΦΜ 023616731

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 114-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 5%

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ : 25

  • ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΦΜ 044115279

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 114-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 5%

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ : 25

  • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ 146281914

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 114-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 5%

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ : 25

 

  • ΕΛΙΣΣΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

ΑΦΜ 800541734

ΤΕΡΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ –ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 13341

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 85%

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ : 425

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΦΜ 023616731

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 114-ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ