Εκσκαφέας Caterpillar 345BL

Κινητός Εξοπλισμός Θραύσεως Αδρανών Υλικών 2

Εκσκαφέας Caterpillar 345BL

Εξοπλισμός