Κινητός Σπαστήρας (Σιαγώνας) BL-PEGSON 1100X650

Κινητός Εξοπλισμός Θραύσεως Αδρανών Υλικών

Κινητός Σπαστήρας (Σιαγώνας) BL-PEGSON 1100X650

Άνοιγμα τροφοδοσίας: 650x1100mm

Χώρος Θραύσης: 1100mm

Μέγιστο μέγεθος πετρώματος τροφοδοσίας: 600x400x1000mm

Κοκκομετρία και δυνατότα παραγωγής:

Από 0mm εώς 75mm     185tn/h

Από 0 mm- 100mm          220/h

Από 0mm- 125mm          250tn/h

Εξοπλισμός