Κινητός Σπαστήρας KLEEMAN MR 130Ζ Evo2

ΦΩΤΟ-ΓΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ-MR130

Κινητός Σπαστήρας KLEEMAN MR 130Ζ Evo2

Άνοιγμα τροφοδοσίας: 1300mm x 900mm
Μέγιστο μέγεθος πετρώματος τροφοδοσίας: 1040mm x 650mm
Κοκκομετρία και δυνατότητα παραγωγής λόγω του κόσκινου που διαθέτει το μηχάνημα,
θεωρείται ιδανικό για την παραγωγή 3 Α
Από 0mm έως 32mm 350 TN/HR
Από 0mm έως 80mm 450 TN/HR

Εξοπλισμός