Κινητός σπαστήρας TEREX 4242 δυο πατωμάτων με εσωτερικό κόσκινο

Κόσκινο 2

Κινητός ΣπαστήραςTEREX 4242 Δυο πατωμάτων με εσωτερικό κόσκινο

Άνοιγμα τροφοδοσίας: 1067x711mm

Χώρος Θραύσης: 1066mm

Μέγιστο μέγεθος πετρώματος τροφοδοσίας: 600x500x500mm Κοκκομετρία και δυνατότα παραγωγής:

Από 0mm εώς 35mm     200tn/h

Από 0mm- 120mm          280tn/h

Το μηχάνημα διαθέτει εσωτερικό κόσκινο με δυνατότητα είτε να ανατροφοδοτεί το μηχάνημα με το υλικό που είναι μεγαλύτερο από το τελικό προϊόν που επιθυμούμε, είτε να παράγει δυο διαφορετικά τελικά προϊόντα

Εξοπλισμός