Κινητός Σπαστήρας TEREX PEGSON 1412

Κινητός Σπαστήρας Terex Pegson 1412

Κινητός Σπαστήρας TEREX PEGSON 1412

Άνοιγμα τροφοδοσίας: 810x1360mm
Χώρος Θραύσης: 1340mm
Μέγιστο μέγεθος πετρώματος τροφοδοσίας: 600x500x500mm
Κοκκομετρία και δυνατότα παραγωγής:
Από 0mm εώς 35mm     200tn/h
Από 0 mm- 80mm           350tn/h
Από 0mm- 120mm          450tn/hr

Εξοπλισμός