Κινητό αμμοτριβείο-χαλικοτριβείο TSC 1200

Κινητός Εξοπλισμός Θραύσεως Αδρανών Υλικών 5

Κινητό αμμοτριβείο-χαλικοτριβείο TSC 1200

Άνοιγμα τροφοδοσίας: 330x850mm

Χώρος Θραύσης: 1200mm

Μέγιστο μέγεθος πετρώματος τροφοδοσίας: 120mm

Κοκκομετρία και δυνατότα παραγωγής:

Από 0mm εώς 5mm        60tn/h

Από 0 mm- 30mm           250tn/h

Εξοπλισμός