Κόσκινο μηχανικό POWERSCREEN 2100

Κινητός Εξοπλισμός Θραύσεως Αδρανών Υλικών 6

Κόσκινο μηχανικό POWERSCREEN 2100

Μέγιστη δυνατότητα διαλογής 600 tn/h

Διαλογέας 3 επιπέδων, δυνατότητα διαλογής 4 υλικών.  Η Κοκκομετρία μεταβάλλεται αναλόγως της ανάγκες του έργου.

Εξοπλισμός