Φορτωτής Caterpillar 966

Κινητός Εξοπλισμός Θραύσεως Αδρανών Υλικών 4

Φορτωτής Caterpillar 966

Εξοπλισμός